แสดงผลการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล

แสดงผลการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล ทางมือถือ App ดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา