แผงโซล่าเซล Tier1

แผงโซล่าเซล ในระดับ Tier1 หรือพรีเมี่ยมเกรด