ขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัย

ขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัย

จากตอนที่แล้วจะเห็นว่า โซล่าเซลภาคประชาชนควรทำให้แค่ให้เพียงพอกับการใช้งานของเราเองในตอนกลางวัน ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลแล้วใช้เองในบ้าน 100% ไม่ต้องเหลือขาย จะคืนทุนเร็วที่สุด

ส่วนจะทำระบบโซล่าเซลเท่าไหร่นั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละบ้าน เพราะแต่ละบ้านใช้ไฟฟ้าไม่เหมือนกัน โดยให้เอาการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในตอนกลางวันของเราว่ามีอะไรบ้างมากำหนดขนาดของระบบโซล่าเซล ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างบ้านหลังที่ 1

อยู่บ้านทุกวัน และในตอนกลางวันมีการเปิด อุปกรณ์ดังนี้

 • TV 29 นิ้ว 1 เครื่อง ( กินไฟฟ้า 150 วัตต์ )
 • หลอดไฟฟ้าขนาด 10วัตต์ จำนวน  8 หลอด (กินไฟฟ้า 10วัตต์ x 8 = 80 วัตต์ )
 • แอร์ขนาด  22,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ( กินไฟฟ้า 2,000 วัตต์ )
 • โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง กินไฟฟ้าเครื่องละ 75วัตต์ ( กินไฟฟ้า 75วัตต์ x 2 = 150วัตต์ )
 • พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง กินไฟฟ้าเครื่องละ 60วัตต์ (กินไฟฟ้า 60วัตต์ x 2 = 120วัตต์
 • ปั๊มน้ำ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (กินไฟฟ้า 250วัตต์ )
 • ตู้เย็นขนาด 6 คิว กินไฟฟ้า 250วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (กินไฟฟ้า 250วัตต์)

ให้นำการกินไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเปิดในตอนกลางวันมารวมกัน = 150 +80+2000+150+120+250+250 = 3,000 วัตต์

ในกรณีนี้เราก็ควรติดตั้งระบบโซล่าเซลไม่เกิน 3,000 วัตต์ เพื่อจะได้ไม่เกินการใช้งาน

ตัวอย่างบ้านหลังที่ 2

อยู่บ้านเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และในตอนกลางวันวันเสาร์-อาทิตย์ มีการเปิด อุปกรณ์ดังนี้

 • TV 29 นิ้ว 1 เครื่อง ( กินไฟฟ้า 150 วัตต์ )
 • หลอดไฟฟ้าขนาด 5วัตต์ จำนวน  6 หลอด (กินไฟฟ้า 5วัตต์ x 6 = 30 วัตต์ )
 • แอร์ขนาด  9,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ( กินไฟฟ้า 800 วัตต์ )
 • พัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง กินไฟฟ้าเครื่องละ 60วัตต์ (กินไฟฟ้า 60วัตต์ )
 • ปั๊มน้ำ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (กินไฟฟ้า 250วัตต์ )
 • ตู้เย็นขนาด 6 คิว กินไฟฟ้า 250วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (กินไฟฟ้า 250วัตต์)
 • เครื่องซักผ้าขนาด 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ( กินไฟฟ้า 200วัตต์)

ให้นำการกินไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเปิดในตอนกลางวันมารวมกัน = 150 +30+800+60+250+250+200 = 1,740 วัตต์

ในกรณีนี้เราก็ควรติดตั้งระบบโซล่าเซลไม่เกิน 1,740 วัตต์ เพื่อจะได้ไม่เกินการใช้งาน

สำหรับโครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน ควรติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ไม่ให้เกินกำลังไฟฟ้า(วัตต์ )ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราเปิดใช้งานในตอนกลางวัน เพื่อให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลถูกใช้งานหมด ไม่เหลือขาย หรือเหลือขายน้อยที่สุด