โครงการติดตั้งโซล่าเซลแบบออนกริด Solarcell Ongrid

โครงการติดตั้งโซล่าเซลแบบออนกริด Solarcell Ongrid บนหลังคาอาคาร