รับติดตั้งระบบโซล่าเซลไฮบริด Off grid ชาร์จแบตเตอรี่

ติดต่อเรา ขอใบเสนอราคา

ระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่ขนาดต่างๆ

ระบบ Solarcell 300 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 20แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 300 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด กับหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ทีวี พัดลม

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 1,200 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 300 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 600 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 20แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 300 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด กับหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ทีวี พัดลม

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 1,200 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 300 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 1200 วัตต์

แผง Solarcell Polyเครื่องชาร์จ Solarcell Morningstar
 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์ x 4 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 30 แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 1500 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 4 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 4,800 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 1,200 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 2,400 วัตต์

แผง Solarcell Polyเครื่องชาร์จ Solarcell Morningstar
 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์ x 8 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 45 แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 3000 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 8 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ปั๊มน้ำ

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 9,600 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 2,400 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 3,000 วัตต์

แผง Solarcell Polyเครื่องชาร์จ Solarcell Morningstar
 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์ x 10 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 60 แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 3000 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 12 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ปั๊มน้ำ

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 12,000 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 3,000 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 5,120 วัตต์

แผง Solarcell Polyเครื่องชาร์จ Solarcell Morningstar
 • แผงโซล่าเซลขนาด 320 วัตต์ x 16 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 60 แอมป์ x 2
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 5000 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 16 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ปั๊มน้ำ

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 20,480 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 5,000 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

สนใจระบบโซล่าเซล

ต้องการระบบที่ตรงตามความต้องการ

ติดต่อเรา 02-1011684 / 081-4993426

ติดต่อเรา

เรียนรู้สักนิดกับการทำงานโซล่าเซลแบบชาร์จแบตเตอรี่

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งอิสระ เป็นระบบผลิต ไฟฟ้าจาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านพักอาศัย หรือ สถานที่ต่างๆ การทำงานของระบบ ในเวลากลางวันเมื่อ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับแสงแดด ก็จะเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดให้เป็นไฟฟ้า จากนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ได้ จะผ่าน เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า ( Solar charge control ) ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุม การชาร์จไฟฟ้า จาก แผง โซล่าร์เซลล์ ลงสู่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เก็บพลังงานทั้งหมดไว้ ในการใช้งานนั้นส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้นั้นจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะต้องผ่าน เครื่องแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์(Inverter ) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ 220V เพื่อใช้งานกับเครื่อง ใช้ไฟฟ้าต่างๆได้

 • แผงโซล่าเซล (Solarcell) ทำหน้าที่ในการรับแสงอาทิตย์ และแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
 • ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์จะผ่านเครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar charge controller) เพื่อควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงเซลลแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรี่ และตัดการชาร์จไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ทั้งยังควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ป้องกันการชาร์จไฟฟ้ามากเกินไป
 • แบตเตอรี่ Battery ทำหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้าที่ได้ไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้นั้นออกไปใช้งานต่อไป
 • อินเวอรืเตอร์ Inverter หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ซึ่งเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง DC current ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC current เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้อยู่กันนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงต้องใช้ อินเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ

ให้บริการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ บนพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึง

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีความคงทน ใช้งานได้ต่อเนื่อง

เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความคงทน และมีเสถียรภาพ เพื่อให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้อย่างคงทน ยาวนาน ไม่ต้องปวดหัวกับระบบที่เสียหายบ่อยๆ

ให้ความสำคัญกับความสูญเสียในระบบพลังงานแสงอาทิตย์

คำนึงถึงขนาดสายไฟฟ้า อุปกรณ์ ที่ผ่านการคำนวณเพื่อลดผลกระทบของความสูญเสียในระบบ ให้น้อยที่สุด ทำให้การผลิตไฟฟ้า Solarcell ได้ไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ