ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซล Canadian Solar แบบโพลี ใช้เครื่องชาร์จ Morningstars MPPT

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 12กิโลวัตต์ ใช้แผงโซล่าเซล Canadian Solar แบบโพลี ใช้เครื่องชาร์จ Morningstars MPPT ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าการไฟฟ้าเนื่องจากระยะทางไกล