ติดตั้งระบบ Solarcell บนหลังคาโรงจอดรถ Isuzu Motors

แชร์

ระบบโซล่าเซล ติดตั้งบนหลังคาโรงจอดรถเพื่อผลิตไฟฟ้า ลดการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้า

ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลบนหลังคาโรงจอดรถบริษัท Isuzu Motors เพื่อผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบของบริษัท เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และเป็นการใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการใช้พื้นที่หลังคาให้เกิดประโยชน์ติดตั้งแผงโซล่าเซลจำนวน 40 แผง รวมกำลังการผลิต 10กิโลวัตต์