ระบบโซล่าเซลแบบออนกริด Solarcell Ongrid

ระบบโซล่าเซลแบบออนกริด Solarcell Ongrid ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าการไฟฟ้า ใช้ลดค่าไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง