ระบบโซล่าเซลแบบoff grid ชาร์จแบตเตอรี่ Solarcell offgrid

ระบบโซล่าเซลแบบoff grid ชาร์จแบตเตอรี่ เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ และนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แปลงออกมาใช้งาน