Solar-Pumping-System2018-09-12T07:59:35+00:00

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar pumping system

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar pumping system ใช้ Solarcell จ่ายไฟฟ้าให้มอเตอร์สูบน้ำแทนการใช้ไฟฟ้า