ระบบโซล่าเซล พลังงานลม ไฮบริด พร้อมติดตั้ง

ระบบ Solarcell Windturbine พร้อมงานติดตั้งระบบ ด้วยประสบการณ์ติดตั้งระบบโซล่าเซล กังหันลม หรือ ระบบพลังงานทดแทนมากกว่า 12 ปี เราพร้อมให้บริการ สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ด้วยการออกแบบให้งานติดตั้งระบบเป็นไปตามหลักวิศวกรรม การออกแบบให้ระบบมีการผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุด คงทน พร้อมคำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยมุ่งหวังให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล กังหันลม หรือระบบแบตเตอรี่ที่ติดตั้งคงทน และผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ

ระบบโซล่าเซลแบบออนกริด Solarcell Ongrid

โซล่าเซลออนกริด Solarcell Ongrid

ระบบโซล่าเซลแบบต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าและใช้งานทันทีในเวลากลางวัน ลดค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า หรือขายคืนไฟฟ้าที่เหลือกับการไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซลแบบoff grid ชาร์จแบตเตอรี่ Solarcell offgrid

โซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่ Solarcell Offgrid

ระบบโซล่าเซลแบบoff grid ชาร์จแบตเตอรี่ เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ และนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แปลงออกมาใช้งาน

ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า Wind turbine system

กังหันลมผลิตไฟฟ้า Windturbine

ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า Windturbine แปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar pumping system

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Pumping

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar pumping system ใช้ Solarcell จ่ายไฟฟ้าให้มอเตอร์สูบน้ำแทนการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้า สามารถใช้ได้กับมอเตอร์สูบน้ำแบบปกติ หอยโข่ง หรือ Submerge ทั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3เฟส