ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำ ปั๊ม 3แรงม้า แผงโซล่าเซล Seraphim อินเวอร์เตอร์ JFY

ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำ ปั๊ม 3แรงม้า ประกอบด้วย แผงโซล่าเซล Seraphim อินเวอร์เตอร์ JFY และชุดรางอลูมิเนียมยึดแผงโซล่าเซล