ตะแกรงกันนกใต้แผงโซล่าเซล

ตะแกรงกันนกใต้แผงโซล่าเซล พร้อมคลิปล๊อค สำหรับป้องกันนกเข้าอยู่อาศัยใต้แผงโซล่าเซล