ตะแกรงกันนกใต้แผงโซล่าเซลล์

ตะแกรงกันนกสำหรับแผงโซล่าเซลล์ ใช้ติดตั้งเพื่อป้องกันนก กระรอก ใบไม้ ใต้แผงโซล่าเซลล์