บอร์ดดูการทำงาน Solar pump ทางมือถือ

3,900.00 ฿

โซล่าเซลปั๊มอินเวอร์เตอร์ GPRS board

  • ใช้กับโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์เพื่อดูผลการทำงานผ่านอินเตอร์เนต 
  • สามารถดูผลการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต โดย มือถือ หรือ computer
  • สามารถควบคุมการทำงานเปิด-ปิด ผ่านอินเวอร์เตอร์ 
  • รับสัญญาณโดยติดตั้ง Sim มือถือใน GPRS บอร์ด

Description

โซล่าเซลปั๊มอินเวอร์เตอร์ GPRS board

  • ใช้กับโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์เพื่อดูผลการทำงานผ่านอินเตอร์เนต 
  • สามารถดูผลการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต โดย มือถือ หรือ computer
  • สามารถควบคุมการทำงานเปิด-ปิด ผ่านอินเวอร์เตอร์ 
  • รับสัญญาณโดยติดตั้ง Sim มือถือใน GPRS บอร์ด

 

Go to Top