ชุดติดตั้งโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่(off grid) 3.3Kwatt

///ชุดติดตั้งโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่(off grid) 3.3Kwatt

ชุดติดตั้งโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่(off grid) 3.3Kwatt

ชุดติดตั้งโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่(off grid) 3.3Kwatt Seraphim-Morningstar

ประกอบด้วย

  • แผงโซล่าเซลแบบโพลีซิลิกอน Tier1 330วัตต์ Seraphim จำนวน 10 แผง
  • เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar รุ่น TS-60 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุดรางอลูมิเนียมติดตั้งแผงโซล่าเซลความยาว 4.2 เมตรจำนวน 6 เส้น
  • ชุดยึดระหว่างแผง Midclamp ,Endclamp จำนวน 1 ชุด
  • ชุดขาตั้งบนหลังคาMetal sheet ,หลังคากระเบื้อง ,หลังคาซีแพ็ค จำนวน 1 ชุด

 

รายละเอียด

ชุดติดตั้งโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่(off grid) 3.3Kwatt Seraphim-Morningstar

ประกอบด้วย

  • แผงโซล่าเซลแบบโพลีซิลิกอน Tier1 330วัตต์ Seraphim จำนวน 10 แผง
  • เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar รุ่น TS-60 จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุดรางอลูมิเนียมติดตั้งแผงโซล่าเซลความยาว 4.2 เมตรจำนวน 6 เส้น
  • ชุดยึดระหว่างแผง Midclamp ,Endclamp จำนวน 1 ชุด
  • ชุดขาตั้งบนหลังคาMetal sheet ,หลังคากระเบื้อง ,หลังคาซีแพ็ค จำนวน 1 ชุด