ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำ 3แรงม้า

///ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำ 3แรงม้า

ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำ 3แรงม้า

134,000.00 ฿ 98,000.00 ฿

ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำขนาด 3แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

ประกอบด้วย

  • แผงโซล่าเซลแบบโพลีซิลิกอน Tier1 330วัตต์ Seraphim จำนวน 10 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด 3 แรงม้า 1เฟส หรือ 3เฟส จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุดรางอลูมิเนียมติดตั้งแผงโซล่าเซลความยาว 4.2 เมตรจำนวน 6 เส้น
  • ชุดยึดระหว่างแผง Midclamp ,Endclamp จำนวน 1 ชุด
  • ชุดขาตั้งบนหลังคาMetal sheet หรือ หลังคากระเบื้อง หรือ หลังคาซีแพ็ค จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด

ชุดติดตั้งโซล่าเซลสูบน้ำขนาด 3แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

ประกอบด้วย

  • แผงโซล่าเซลแบบโพลีซิลิกอน Tier1 330วัตต์ Seraphim จำนวน 10 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด 3 แรงม้า 1เฟส หรือ 3เฟส จำนวน 1 เครื่อง
  • ชุดรางอลูมิเนียมติดตั้งแผงโซล่าเซลความยาว 4.2 เมตรจำนวน 6 เส้น
  • ชุดยึดระหว่างแผง Midclamp ,Endclamp จำนวน 1 ชุด
  • ชุดขาตั้งบนหลังคาMetal sheet หรือ หลังคากระเบื้อง หรือ หลังคาซีแพ็ค จำนวน 1 ชุด