มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า สำหรับเครื่องชาร์จ Schneider C series

Home/Shop/เครื่องชาร์จโซล่าเซล/มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า สำหรับเครื่องชาร์จ Schneider C series

มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า สำหรับเครื่องชาร์จ Schneider C series

3,900.00 ฿

 • มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้าของโซล่าเซลชาร์จลงแบตเตอรี่
 • ใช้ต่อร่วมกับเครื่องชาร์จโซล่าเซล Schneider C35,C40,C60
 • จอแสดงผลแบบ LCD มีไฟ Backlight เพื่อดูในเวลากลางคืน
 • สามารถดูค่ากำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซล ค่ากระแสชาร์จสะสม Ah,พลังงานไฟฟ้าสะสม Kwh ,แรงดันแผงโซล่าเซล แรงดันแบตเตอรี่
 • มีสายความยาว 50 เมตร เพื่อให้สามารถต่อตัวมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแยกห่างออกมาจากเครื่องชาร์จโซล่าเซล

Description

 • Current from PV or DC load : 0 to 85 amps DC
 • Battery voltage : 4 to 100 Volts DC
 • Watt : 0 to 3600 watts
 • Amp hours: 0 to 65,536 Ah;Can be reset to 0
 • Total amphours: 0 to 65,536 Ah ;Reset to zero when power disconnect
 • Status LED: green ,led or orange
 • Communication port : RJ-15
 • Max cable : 50 meter for remote meter
Go to Top