Grid inverter Growatt 3600W

Grid inverter Growatt 3600W

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter)
Growatt-3600MTL-10

 • Communicative ระบบแสดงผลทาง internet และ สมาร์ทโฟน
 • More Efficiency ประสิทธิภาพสูง 97.9%
 • More Flexible ระบบ MPPT 2 MPPT ทำให้สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ได้หลากหลาย
 • มีระบบ DC switch ติดตั้งมาภายในเครื่อง
 • สามารถทำงานที่ AC output ที่ overload ได้
 • Maximum DC 600V รองรับ DC voltage 600Vdc
 • MEA/PEA approved ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค

รายละเอียด

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ( On grid inverter/Grid connected inverter /Grid tie inverter)
Growatt-3600MTL-10

 • Communicative ระบบแสดงผลทาง internet และ สมาร์ทโฟน
 • More Efficiency ประสิทธิภาพสูง 97.9%
 • More Flexible ระบบ MPPT 2 MPPT ทำให้สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ได้หลากหลาย
 • มีระบบ DC switch ติดตั้งมาภายในเครื่อง
 • สามารถทำงานที่ AC output ที่ overload ได้
 • Maximum DC 600V รองรับ DC voltage 600Vdc
 • MEA/PEA approved ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค