• อุปกรณ์กันไฟย้อนอินเวอร์เตอร์ Huawei Smart Power Meter 1เฟส

  • Huawei DDSU666-H  1เฟส
  • กันไฟย้อนสำหรับอินเวอร์เตอร์ Huawei  1เฟส SUN2000-3KTL /5KTL (3KW และ 5KW)
  • ผ่านการไฟฟ้า
  • Class 1 measurement accuracy
  • LCD display, easy to set and check
  • Overall power consumption ≤ 1 W
 • อุปกรณ์กันไฟย้อนอินเวอร์เตอร์ Huawei Smart Power Meter 3เฟส

  • Huawei DTSU666-H  3เฟส
  • กันไฟย้อนสำหรับอินเวอร์เตอร์ Huawei  3เฟส SUN2000-5KTL /10KTL (5KW และ 10KW) หรือรุ่น 3เฟสอื่นๆ
  • ผ่านการไฟฟ้า
  • Class 1 measurement accuracy
  • LCD display, easy to set and check
  • Overall power consumption ≤ 1 W
 • มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า  Janitza UMG96RM สำหรับวัดค่าพลังงานและป้องกันไฟจากระบบโซล่าเซลย้อนเข้าสู่ระบบการไฟฟ้า

  • สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบ และ ป้องกันไฟที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ย้อนเข้าสู่ระบบการไฟฟ้า
  • กันไฟย้อนสำหรับอินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-30KTL,SUN2000-36KTL,SUN2000-40KTL,SUN2000-60KTL,SUN2000-100KTL
  • ใช้ร่วมกับ Huawei Smart Logger 3000A00GL/3000A01EU 
  • ผ่านการอนุมัติกับไฟฟ้า
  • ต่อร่วมกับ CT ภายนอกได้
  • 2 Digital output : Pulse kWH, Switch, Threshold value
  • Input : Digital usable as either, Analogue, Temperature
  • Supply : 95 to 240 Vac
  • Signal : RS485
 • SMA Energy Meter

  19,000.00 ฿

  มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า  SMA

  • สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบ หรือ ใช้เพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้าไหลย้อนออกสู่การไฟฟ้า
  • กันไฟย้อนสำหรับอินเวอร์เตอร์ SMA STP20000TL,STP2500TL
  • ผ่านการไฟฟ้า
  • ต่อร่วมกับ CT ภายนอกได้
  • Innovative
  • Easy to Use
  • Transparent
  • Flexible
 • อุปกรณ์กันไฟย้อนอินเวอร์เตอร์ SMA STP20000TL,STP2500TL

  • กันไฟย้อนสำหรับอินเวอร์เตอร์ SMA STP20000TL,STP2500TL
  • ผ่านการไฟฟ้า
  • ต่อร่วมกับ CT ภายนอกได้
  • Innovative
  • Easy to Use
  • Transparent
  • Flexible

Go to Top