โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

//โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

โซล่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ แปลงไฟจากโซล่าเซลจ่ายมอเตอร์สูบน้ำ

 • โซล่าเซลปั๊มอินเวอร์เตอร์ 1แรงม้า/ Solar pump inverter 1HP

  • สำหรับแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลจ่ายให้กับมอเตอร์สูบน้ำบ้านที่ใช้ไฟฟ้า AC
  • ใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 1 แรงม้า  1 เฟส และ  3 เฟส
  • สามารถต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำเดิมได้
  • ต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำโดยตรง ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • รองรับการสลับการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซล การไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า
  • สามารถต่อใช้งานกับแผงโซล่าเซล ได้ทันที มีอุปกรณ์ป้องกันครบ
  • ดูผลการทำงาน หรือควบคุมระยะไกลผ่านมือถือได้
  • จอ LCD แสดงผลการทำงานและค่าต่างๆ
  • ใช้แผงโซล่าเซลน้อยเพราะทำงานที่แรงดันต่ำ
  • มีขนาดให้เลือกใช้กับมอเตอร์สูบน้ำตั่งแต่ 1 แรงม้าถึง 100 แรงม้า
 • โซล่าเซลปั๊มอินเวอร์เตอร์ 2แรงม้า/ Solar pump inverter 2HP

  • สำหรับแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลจ่ายให้กับมอเตอร์สูบน้ำบ้านที่ใช้ไฟฟ้า AC
  • ใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 2 แรงม้า  1 เฟส และ  3 เฟส
  • สามารถต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำเดิมได้
  • ต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำโดยตรง ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • รองรับการสลับการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซล การไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า
  • สามารถต่อใช้งานกับแผงโซล่าเซล ได้ทันที มีอุปกรณ์ป้องกันครบ
  • ดูผลการทำงาน หรือควบคุมระยะไกลผ่านมือถือได้
  • จอ LCD แสดงผลการทำงานและค่าต่างๆ
  • ใช้แผงโซล่าเซลน้อยเพราะทำงานที่แรงดันต่ำ
  • มีขนาดให้เลือกใช้กับมอเตอร์สูบน้ำตั่งแต่ 1 แรงม้าถึง 100 แรงม้า
 • Sale!

  โซล่าเซลปั๊มอินเวอร์เตอร์ 3แรงม้า/ Solar pump inverter 3HP

  • สำหรับแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลจ่ายให้กับมอเตอร์สูบน้ำบ้านที่ใช้ไฟฟ้า AC
  • ใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 3 แรงม้า  1 เฟส และ  3 เฟส
  • สามารถต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำเดิมได้
  • ต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำโดยตรง ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • รองรับการสลับการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซล การไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า
  • สามารถต่อใช้งานกับแผงโซล่าเซล ได้ทันที มีอุปกรณ์ป้องกันครบ
  • ดูผลการทำงาน หรือควบคุมระยะไกลผ่านมือถือได้
  • จอ LCD แสดงผลการทำงานและค่าต่างๆ
  • ใช้แผงโซล่าเซลน้อยเพราะทำงานที่แรงดันต่ำ
  • มีขนาดให้เลือกใช้กับมอเตอร์สูบน้ำตั่งแต่ 1 แรงม้าถึง 100 แรงม้า
 • โซล่าเซลปั๊มอินเวอร์เตอร์ 1.5แรงม้า/ Solar pump inverter 1.5HP

  • สำหรับแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลจ่ายให้กับมอเตอร์สูบน้ำบ้านที่ใช้ไฟฟ้า AC
  • ใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 1.5 แรงม้า  1 เฟส และ  3 เฟส
  • สามารถต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำเดิมได้
  • ต่อเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำโดยตรง ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • รองรับการสลับการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซล การไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า
  • สามารถต่อใช้งานกับแผงโซล่าเซล ได้ทันที มีอุปกรณ์ป้องกันครบ
  • ดูผลการทำงาน หรือควบคุมระยะไกลผ่านมือถือได้
  • จอ LCD แสดงผลการทำงานและค่าต่างๆ
  • ใช้แผงโซล่าเซลน้อยเพราะทำงานที่แรงดันต่ำ
  • มีขนาดให้เลือกใช้กับมอเตอร์สูบน้ำตั่งแต่ 1 แรงม้าถึง 100 แรงม้า