อินเวอร์เตอร์ ไฮบริด Growatt 3000Watt-5000Watt ทำงานได้ทั้ง Ongrid และ Offgrid

อินเวอร์เตอร์ ไฮบริด Growatt 3000Watt-5000Wattทำงานได้ทั้ง Ongrid และ Offgrid