กริดอินเวอร์เตอร์ ABB PVI5000TL ขนาด 5KW

กริดอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟฟ้าโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้ารุ่น ขนาด 5KW ABB PVI5000TL