techtron_solar

//techtron_solar

About techtron_solar

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ

ติดตั้งโซล่าเซลบนหลังคาโรงจอดรถ Isuzu

ติดตั้งSolarcell บนหลังคาอาคารโรงเรียน

ผลิตภัณฑ์ใหม่ อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ

Load More Posts