เครื่องชาร์จโซล่าเซล ชไนเดอร์ C60 12V/24V/48V 40A

เครื่องชาร์จโซล่าเซล ชไนเดอร์ C60 12V/24V/48V 40A สำหรับชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซลลงแบตเตอรี่