///ติดตั้งโซล่าเซลภาคประชาชน คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม
โซล่าเซลภาคประชาชนติดตั้งคุ้มหรือไม่

ติดตั้งโซล่าเซลภาคประชาชน คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม

คุ้ม หรือ ไม่ กับการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลภาคประชาชน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและส่วนที่เหลือจากการใช้งานสามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย มาลองดูตัวเลขกัน

โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ประชาชนที่สนใจสามารถติดตั้งโซล่าเซลบนหลังคาบ้านของตัวเอง และเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าที่ตู้ เมนไฟฟ้าของบ้านตัวเอง ซึ่งโซล่าเซลนี้จะเป้นระบบที่ผลิตไฟฟ้าและใช้งานทันที ไม่มีแบตเตอรี่กักเก็บ แน่นอน โซล่าเซลจะผลิตไฟฟ้าได้ก็คือตอนมีแสงแดดคือตอนกลางวัน นั่นคือผลิตไฟฟ้าใช้งานในตอนกลางวัน กลางคืนที่ไม่มีแสงแดด เราก็ยังคงต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเหมือนเดิม

คราวนี้ราคาค่าไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1.ค่าไฟฟ้าปกติ ที่เราซื้อมาจากการไฟฟ้าคือ 4 บาทต่อหน่วย ณ.ปัจจุบัน อนาคตก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามค่าไฟฟ้าที่ไฟฟ้าขายให้เรา

2.ค่าไฟฟ้าที่เกิดการไฟฟ้าโซล่าเซลผลิตได้เกินการใช้งานของเรา และไหลออกสู่การไฟฟ้า อันนี้คือการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าราคา 1.68 บาท

ค่าไฟฟ้าจะเกิดขึ้นใน 2 สภาวะของการทำงานของระบบโซล่าเซล

1.ในตอนกลางวันที่โซล่าเซลผลิตไฟฟ้า และ เรามีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ประมาณว่าเราอยู่บ้าน เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าจากโซล่าเซลก็จะไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ นั่นคือสภาวะนี้เราก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า นั่นคือเราจะประหยัดเงินที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้า 4 บาทต่อหน่วย ( ไฟฟ้าไม่ได้ให้เงินอะไรกับเรานะครับ เราไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายให้เขา ก็เท่ากับเราประหยัดเงิน ) ไฟฟ้าโซล่าเซลที่ผลิตได้ในสภาวะนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 4 บาทต่อหน่วย

2.ในตอนกลางวันที่โซล่าเซลผลิตไฟฟ้า และเราไม่ได้มีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เราไม่อยู่บ้าน ไฟฟ้าส่วนที่ผลิตนี้จะไหลออกจากบ้านเราเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าการไฟฟ้าหน้าบ้านเรา ไฟฟ้าส่วนนี้จะขายให้การไฟฟ้าในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย ( ไฟฟ้าจ่ายเงินให้เราครับ ) นั่นคือไฟฟ้าจากโซล่าเซลที่ผลิตได้ในสภาวะนี้จะมีมูลค่า 1.68 บาทต่อหน่วย

จะเห็นว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซล เหมือนกัน แต่จะมีมูลค่าไม่เท่ากับ ถ้าผลิตแล้วใช้เองจะมีมูลค่า 4 บาทต่อหน่วย ส่วนถ้าเหลือขายให้การไฟฟ้าจะมีมูลค่า 1.68บาทต่อหน่วย เห็นแล้วไช่ไหมครับว่าใช้เอง นั้น จะมีมูลค่าสูงกว่า ขายให้การไฟฟ้า

ไฟฟ้าจากโซล่าเซลที่ผลิตแล้วใช้เองมีมูลค่า 4 บาทต่อหน่วย ถ้าผลิตแล้วขายให้การไฟฟ้ามีมูลค่า 1.68บาทต่อหน่วย

จะเห็นแล้วว่าบ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน หรือประมาณว่าอยู่บ้านในตอนกลางวัน จะได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนบ้านที่ไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวัน เช่นออกไปทำงานกันหมด กลับบ้านมาก็ตอนเย็นความคุ้มค่าจะน้อยกว่ากัน คราวนี้เราจะมาดูกันว่า มันแตกต่างกันเท่าไหร่ ระหว่างบ้าน 2 แบบ นี้

แบบที่ 1 บ้านที่มีการใช้ไฟฟ้ากลางวันทุกวัน ( อยู่บ้านทุกวัน ) และทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้แค่เพียงพอกับการใช้งาน ใช้เอง 100% (ไม่เหลือขาย )

ตัวอย่างระบบโซล่าเซลล์ 5กิโลวัตต์

 • อัตราค่าไฟฟ้า : 4 บาท/หน่วย
 • ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี : 7,500  หน่วย/ปี
 • ค่าไฟฟ้า (ประหยัด/รายรับ) : 30,000 บาท
 • ราคาของระบบโซล่าเซล (รวมงานติดตั้ง การขออนุญาติ) : 235,000 บาท
 • จุดคุ้มทุน : 235,000 / 30,000  = 7.8 ปี

แบบที่ 2 บ้านที่มีการใช้ไฟฟ้ากลางวันเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ( อยู่บ้านเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ) และทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้แค่เพียงพอกับการใช้งานเฉพาะการใช้งานในวันเสาร์-อาทิตย์

ตัวอย่างระบบโซล่าเซลล์ 5กิโลวัตต์

-วันจันทร์-ศุกร์  5 วันนั้นไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขายออก (หน่วยละ 1.68 บาท ) เพราะไม่มีการใช้ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วน 70%

 • จันทร์-ศุกร์ ( ขาย ) 70%
 • อัตราค่าไฟฟ้า : 1.68 บาท/หน่วย
 • ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี :  5,250  หน่วย/ปี
 • ค่าไฟฟ้า (ประหยัด/รายรับ) : 8,820 บาท / ปี

-วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 2 วัน มีการใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ผลิตแล้วใช้เอง (หน่วยละ 4 บาท ) คิดเป็นสัดส่วน 30%

 • เสาร์-อาทิตย์ ( ใช้เอง ) 30%
 • อัตราค่าไฟฟ้า : 4 บาท/หน่วย
 • ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี : 2,250 หน่วย/ปี
 • ค่าไฟฟ้า (ประหยัด/รายรับ) : 9,000 บาท / ปี

รวมแล้วทั้ง 2 เงื่อนไข

 • ประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมต่อปี = 8,820 บาท / ปี + 9,000 บาท / ปี = 17,820 บาท/ปี
 • ราคาของระบบโซล่าเซล (รวมงานติดตั้ง การขออนุญาติ) : 235,000 บาท
 • จุดคุ้มทุน : 235,000 / 17,820  = 13 ปี

จะเห็นว่ารูปแบบที่มีเป็นการใช้งานเอง 100% (อยู่บ้านทุกวัน )นั้นจะมีจุดคุ้มทุนที่ 7.8 ปี ในขณะที่แบบใช้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีจุดคุ้มทุนที่ 13 ปี

คงจะเห็นแล้วว่าบ้านที่มีการใช้งานเอง 100% คืออยู่บ้านทุกวัน นั้นจะมีจุดคุ้มทุนที่ 7.8 ปี ในขณะที่บ้านที่อยู่เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ จะมีจุดคุ้มทุนที่ 13 ปี  ซึ่งต้องบอกว่าคุ้มทุนทั้งคู่แต่ระยะเวลาคุ้มทุนต่างกัน จุดประสงค์โครงการที่ออกแบบมาคือให้ผลิตไฟฟ้าแล้วใช้เอง ไม่ได้เน้นที่การผลิตแล้วขายนั่นเองครับ

By |2019-06-11T03:54:12+00:00พฤษภาคม 26th, 2019|ข่าวสารพลังงาน|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ