ผลิตภัณฑ์ใหม่ อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ

นวัตกรรมใหม่ ของอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ทำให้สามารถใช้งานแผงโซล่าเซลล์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำในระบบสูบน้ำ สามารถใช้ได้กับปั๊มน้ำตัวเดิมได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำให้ยุ่งยาก สามารถใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำเดิมทั้งระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส มีระบบสลับการใช้ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าการไฟฟ้าเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ พร้อมระบบดูผลการทำงานผ่านมือถือและการควบคุมการทำงานผ่านมือถือ เหมาะกับระบบสูบน้ำชุมชน ระบบสูบน้ำหมู่บ้าน หรือระบบปั๊มน้ำอื่นๆ

  • ใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
  • สามารถต่อเข้ากับระบบสูบน้ำเดิมได้
  • รองรับการสลับการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซล การไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า
  • สามารถต่อใช้งานกับแผงโซล่าเซล ได้ทันที มีอุปกรณ์ป้องกันครบ
  • ดูผลการทำงาน หรือควบคุมระยะไกลผ่านมือถือได้
  • จอ LCD แสดงผลการทำงานและค่าต่างๆ
  • ใช้แผงโซล่าเซลน้อยเพราะทำงานที่แรงดันต่ำ
  • มีขนาดตั่งแต่ 1 แรงม้าถึง 100 แรงม้า