ระบบ Solarcell ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ภาคประชาชน

สำหรับเจ้าของบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชนของรัฐบาล เพื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อใช้งานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินจากการใช้งานยังสามารถส่งขายให้การไฟฟ้าได้ด้วย สำหรับรายละเอียดโครงการสามารถดูได้ที่นี่

รัฐเผยข้อกำหนดและเงื่อนไข “โซล่าเซลล์ภาคประชาชน”

ข้อกำหนดโครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน

สนใจระบบโซล่าเซล

และต้องการระบบที่ตรงตามความต้องการ

ติดต่อสอบถามเรา 02-1011684 / 081-4993426

ติดต่อเรา

ชุดติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ Growatt

Solarcell On grid 3,960 วัตต์ SIZE S

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ Growatt 3600วัตต์
 • Solarcell : Seraphim Polycrystallaine 330 วัตต์ จำนวน 12 แผง
 • Grid inverter :  Growatt 3600Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้ง  : ประมาณ 24 ตารางเมตร
 • สามารถติดตั้งหลังคาได้หลายด้าน
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ : 5,678 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ :  1,890บาท (ค่าไฟฟ้า 4บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน : 7 ปี

Solarcell On grid 5,280 วัตต์ SIZE M

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ Growatt 5000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Seraphim 330 วัตต์ จำนวน 16 แผง
 • Growatt 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 32 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 7,700 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,600 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 9,900 วัตต์ SIZE L

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ Growatt 10000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 30 แผง
 • Grid inverter Growatt 10,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ60 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 14,434 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 4,811 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

ชุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์ SMA

Solarcell On grid 3,300 วัตต์ SIZE S

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ SMA 3000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 10 แผง
 • Grid inverter SMA 3,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ20 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 4,732 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 1,577 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 9,900 วัตต์ SIZE L

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ SMA 9000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 30 แผง
 • Grid inverter SMA 9,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ60 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 14,434 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 4,811 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

ชุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ABB

Solarcell On grid 3,960 วัตต์ SIZE S

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ ABB 5000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Seraphim 330 วัตต์ จำนวน 12 แผง
 • Grid inverter ABB 3,600 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 24 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 5,678 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 1,890 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 5,280 วัตต์ SIZE M

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ ABB 5000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์โพลี Tier1 Seraphim 330 วัตต์ จำนวน 16 แผง
 • Grid inverter ABB 5,000 Watt จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 32 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 7,700 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,600 บาท ( ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี

Solarcell On grid 9,900 วัตต์ SIZE L

แผงโซล่าเซลล์ Seraphim 330วัตต์อินเวอร์เตอร์ ABB 10000วัตต์
 • แผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 30 แผง
 • Grid inverter ABB 10,000 Watt  จำนวน 1 เครื่อง
 • พื้นที่ติดตั้งแผง Solarcell ุ60 ตารางเมตร
 • ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 14,434 หน่วย
 • ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 4,811 บาท (ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย )
 • จุดคุ้มทุน 7 ปี