ระบบสูบน้ำโซล่าเซล

/ระบบสูบน้ำโซล่าเซล
ระบบสูบน้ำโซล่าเซล2018-09-24T05:17:27+00:00

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ใช้กับมอเตอร์สูบน้ำทั่วไปได้

ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำ

สามารถใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส แบบทั่วไป ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่

ทำงานได้ทั้งไฟการไฟฟ้า โซล่าเซลล์ เครื่องปั่นไฟ

ระบบทำงานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนได้ทั้งไฟฟ้าโซล่าเซล ไฟฟ้าการไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟฟ้า

ใช้ได้ทั้งปั๊มบาดาล ปั๊มผิวดิน 1เฟส และ 3เฟส

ไช้ได้กับทั้งปั๊มน้ำบาดาล submerge หรือปั๊มน้ำแบบผิวดิน มีระบบควบคุมหยุดการทำงานเมื่อน้ำเต็ม หรือ น้ำแห้ง

ขนาดของระบบสูบน้ำโซล่าเซล

กำลังการผลิต ขนาดมอเตอร์ปั๊มน้ำ แผงโซล่าเซล อินเวิร์เตอร์ปั๊มน้ำ
1,060 วัตต์ 1แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 265วัตต์x4 750วัตต์x1
1,575วัตต์ 1.5แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 315วัตต์x5 1,100วัตต์x1
1,890วัตต์ 2แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 315วัตต์x6 1,500วัตต์x1
2,835วัตต์ 3แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 315วัตต์x9 2,200วัตต์x1

สนใจระบบโซล่าเซล สอบถามข้อมูล การใช้งาน

ติดต่อเรา 02- 1011684 / 081-4993426

ติดต่อเรา

การทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ / Solar pump system

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบโซล่าเซลล์ ที่นำมาใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสูบน้ำในระบบประปา ชลประทาน อื่นๆ ทำให้สามารถใช้โซล่าเซลล์กับระบบสูบน้ำหมู่บ้าน ชุมชน อาคาร ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า สามารถประยุกต์ใช้ได้กับปั๊มน้ำในทุกระบบทั้ง 1 เฟส หรือ 3 เฟส โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้

  • ในตอนกลางวันเมื่อมีแสงแดด โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าและป้อนให้กับปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตรง สูบน้ำใช้งานในตอนกลางวัน และเก็บสู่ถังเก็บน้ำที่เตรียมไว้
  • ในตอนกลางคืน ถ้าหากสถานที่ติดตั้งมีไฟฟ้าการไฟฟ้า จะสลับการทำงานของปั๊มไปเป็นใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า (ใช้อุปกรณ์เสริม )
  • หรือในตอนกลางคืน ใช้ไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ ในตอนกลางวันจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ให้กับปั๊มน้ำในตอนกลางคืน (ใช้อุปกรณ์เสริม )