ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-ธุรกิจ

/ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-ธุรกิจ
ระบบโซล่าเซลเชื่อมต่อการไฟฟ้า-ธุรกิจ2018-11-23T17:43:36+00:00

ติดตั้งโซล่าเซลเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสำหรับธุรกิจของคุณ

โซล่าเซลช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อย่างไร

คืนทุนในระยะเวลา 6-7 ปี

อายุใช้งานยาวนานถึง 25 ปี เท่ากับสามารถใช้ต่อได้อีก 18-19 ปีหลังจากที่คืนทุนแล้ว

ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาต่อปีต่ำ

เฉลี่ยค่าไฟฟ้าจากโซล่าเซลคิดเป็นราคา 1.5 บาท/หน่วย ในระยะเวลา 25 ปี

ค่าใช้จ่ายของโครงการสามารถยื่นขอส่งเสริม BOI ได้ 50% ของมูลค่าโครงการ

จุดคืนทุนของระบบ Solar.

ตัวอย่างระบบ 10KW ราคาระบบ 400,000 บาท

ประหยัดค่าไฟฟ้า 25 ปี 900,000 บาท

จุดคุ้มทุน 7 ปี

*จุดคืนทุนและผลกำไรคำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาโซล่าเซลที่ 10กิโลวัตต์ และราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4บาท/หน่วย ซึ่งจุดคืนทุนอาจแตกต่างกันในแต่ละขนาดของระบบโซล่าเซลที่ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลที่มีขนาดใหญ่จะมีจุดคืนทุนที่ 5-6 ปี

แผงโซล่าเซลมีการรับประกัน 25 ปี ในช่วงระหว่างเวลานี้ ค่าไฟฟ้าที่คุณลดได้ จากการที่ Solarcell ผลิตไฟฟ้าให้ใช้งาน และทำให้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าลดลง จะคืนกลับมาลดเงินลงทุนโครงการที่ได้จ่ายลงไปในตอนเริ่มโครงการ

ในขณะที่จุดคืนทุนของระบบโซล่าเซล อยู่ที่น้อยกว่า ุ8 ปี เท่ากับในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก 18-19 ปีได้ใช้ไฟฟ้าฟรีที่ผลิตได้จาก Solarcell และถือเป็นกำไรของโครงการตลอดระยะเวลาที่เหลือจนถึง 25 ปี

Case Study ตัวอย่างระบบ Solarcell ที่เราดำเนินการ

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Canadian Solar กริดอินเวอร์เตอร์ SMA ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี

  • ขนาดระบบ Solarcell 120 KW
  • ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตได้ต่อปี 171,600 หน่วย
  • ลดค่าไฟฟ้าได้ต่อปี 686,400 บาท
  • จำนวนแผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar 375 แผง

บริษัท ชาร์ปไทย

  • ขนาดระบบ Solarcell 60 KW
  • ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตได้ต่อปี 85,800 หน่วย
  • ลดค่าไฟฟ้าได้ต่อปี 343,200 บาท
  • จำนวนแผงโซล่าเซลล์ SHARP 500 แผง

เราออกแบบระบบโซล่าเซลให้เหมาะสม ตามพื้นที่ติดตั้ง ตามปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการ หรือตามงบประมาณของลูกค้า ด้วยสินค้าที่หลากหลายตามการใช้งานและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ขอบคุณสำหรับผู้ผลิตสินค้าที่ร่วมกับเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า

ติดต่อเราเพื่อออกแบบระบบ และเสนอราคาระบบที่เหมาะสมกับอาคารของคุณ

ติดต่อเรา
Canadian Solar logo
Seraphim solar Logo
SMA อินเวอร์เตอร์ logo
ABB อินเวอร์เตอร์ Logo
Growatt อินเวอร์เตอร์ Logo
Solarcell and inverter manufacturer