ระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่

/ระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่
ระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่2018-09-24T05:05:42+00:00

ระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่ (Solarcell offgrid )

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ

ให้บริการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ บนพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึง

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีความคงทน ใช้งานได้ต่อเนื่อง

เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความคงทน และมีเสถียรภาพ เพื่อให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้อย่างคงทน ยาวนาน ไม่ต้องปวดหัวกับระบบที่เสียหายบ่อยๆ

ให้ความสำคัญกับความสูญเสียในระบบพลังงานแสงอาทิตย์

คำนึงถึงขนาดสายไฟฟ้า อุปกรณ์ ที่ผ่านการคำนวณเพื่อลดผลกระทบของความสูญเสียในระบบ ให้น้อยที่สุด ทำให้การผลิตไฟฟ้า Solarcell ได้ไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่ขนาดต่างๆ

ระบบ Solarcell 300 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 20แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 300 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด กับหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ทีวี พัดลม

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 1,200 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 300 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 600 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 20แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 300 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด กับหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ทีวี พัดลม

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 1,200 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 300 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 1200 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์ x 4 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 30 แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 1500 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 4 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 4,800 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 1,200 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 2,400 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์ x 8 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 45 แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 3000 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 8 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ปั๊มน้ำ

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 9,600 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 2,400 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 3,000 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 300 วัตต์ x 10 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 60 แอมป์
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 3000 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 12 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ปั๊มน้ำ

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 12,000 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 3,000 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

ระบบ Solarcell 5,120 วัตต์

 • แผงโซล่าเซลขนาด 320 วัตต์ x 16 แผง
 • เครื่องชาร์จโซล่าเซล 60 แอมป์ x 2
 • อินเวอร์เตอร์ขนาด 5000 วัตต์
 • แบตเตอรี่ Deep cycle 12V 200Ah x 16 ลูก
 • อุปกรณ์สายไฟฟ้า
 • เหมาะกับการใช้งานที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี พัดลม คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ปั๊มน้ำ

ผลิตไฟฟ้าได้วันละ 20,480 วัตต์ สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ารวม 5,000 วัตต์เปิดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือใช้งานได้นานกว่านั้นหากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า

สนใจระบบโซล่าเซล

ต้องการระบบที่ตรงตามความต้องการ

ติดต่อเรา 02-1011684 / 081-4993426

ติดต่อเรา

เรียนรู้สักนิดกับการทำงานโซล่าเซลแบบชาร์จแบตเตอรี่

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งอิสระ เป็นระบบผลิต ไฟฟ้าจาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านพักอาศัย หรือ สถานที่ต่างๆ การทำงานของระบบ ในเวลากลางวันเมื่อ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับแสงแดด ก็จะเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดให้เป็นไฟฟ้า จากนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ได้ จะผ่าน เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า ( Solar charge control ) ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุม การชาร์จไฟฟ้า จาก แผง โซล่าร์เซลล์ ลงสู่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เก็บพลังงานทั้งหมดไว้ ในการใช้งานนั้นส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้นั้นจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะต้องผ่าน เครื่องแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์(Inverter ) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ 220V เพื่อใช้งานกับเครื่อง ใช้ไฟฟ้าต่างๆได้

 • แผงโซล่าเซล (Solarcell) ทำหน้าที่ในการรับแสงอาทิตย์ และแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
 • ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์จะผ่านเครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar charge controller) เพื่อควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงเซลลแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรี่ และตัดการชาร์จไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ทั้งยังควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ป้องกันการชาร์จไฟฟ้ามากเกินไป
 • แบตเตอรี่ Battery ทำหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้าที่ได้ไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้นั้นออกไปใช้งานต่อไป
 • อินเวอรืเตอร์ Inverter หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ซึ่งเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง DC current ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC current เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้อยู่กันนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงต้องใช้ อินเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ