Contactus

/Contactus
Contactus2018-09-11T01:56:14+00:00

ติดต่อเรา

สำนักงาน

55/100 ม.5 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-1011684 ,Fax 02-1011684

มือถือ 081-4993426 email: chokchai@techtron.co.th

มือถือ 095-1092081 email sununtha@techtron.co.th

คลังสินค้า

44/22 ม.2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000