สินค้าโซล่าเซล กังหันลม

/สินค้าโซล่าเซล กังหันลม

สินค้าโซล่าเซล กังหันลม พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ใหม่ อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ นวัตกรรมใหม่ ของอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ทำให้สามารถใช้งานแผงโซล่าเซลล์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำในระบบสูบน้ำ สามารถใช้ได้กับปั๊มน้ำตัวเดิมได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำให้ยุ่งยาก สามารถใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำเดิมทั้งระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส มีระบบสลับการใช้ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าการไฟฟ้าเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ [...]