งานติดตั้งระบบโซล่าเซล

/งานติดตั้งระบบโซล่าเซล

งานติดตั้งระบบโซล่าเซล Solarcell ต่างๆ ทั้งระบบ Ongrid Offgrid Hybrid

ติดตั้งโซล่าเซลบนหลังคาโรงจอดรถ Isuzu

ติดตั้งระบบ Solarcell บนหลังคาโรงจอดรถ Isuzu Motors ระบบโซล่าเซล ติดตั้งบนหลังคาโรงจอดรถเพื่อผลิตไฟฟ้า ลดการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้า ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลบนหลังคาโรงจอดรถบริษัท Isuzu Motors เพื่อผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบของบริษัท เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า [...]

อบรมออกแบบSolarfarm

อบรมการออกแบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟ บริษัท เทคตรอน เข้าร่วมการอบรมการออกแบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟ ให้กับพนักงานบริษัท เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับทีมงานออกแบบ วิศวกร

ติดตั้งSolarcell บนหลังคาอาคารโรงเรียน

บริษัทเทคตรอนติดตั้งโซล่าเซล บนหลังคาอาคารโรงเรียนขนาด 100กิโลวัตต์ โครงการนี้เป็นงานติดตั้งระบบโซล่าเซลบนหลังคาอาคารเรียน หรือที่เรียกกันว่า Solar roof นั่นเอง โดยเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อาจารย์ ที่เล็งเห็นว่าพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เช่นโซล่าเซล ควรเป็นพลังงานที่โลกเราควรให้ความสำคัญ [...]