1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
-แบบ อะมอร์ฟัส(Amorphous)หรือ ฟิลม์บาง(Thinfilm ) เป็นแผงชนิดเดียวกับที่อยู่ภายในเครื่องคิดเลข สีน้ำตาล แผงชนิดนี้ราคาถูก สามารถให้ไฟฟ้าออกได้แม้ แส แดดน้อย แต่แผงจะใหญ่ น้ำหนักมาก
-แบบ ผลึกรวม (Multi Polycrystalline ) แผงชนิดนี้เป็นแผงที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน ให้กระแสไฟฟ้าออกได้ดีในช่วงที่มีแดดเข้ม แผงเล็ก และน้ำหนักเบากว่า
-แบบ ผลึกเดี่ยว ( Single polycrystalline ) เป็นแผงที่ให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานไฟฟ้าดีที่สุด ในทั้ง 3 แบบเปรัยบเทียบพื้นที่รับแสงที่เท่ากัน แผงเล็กที่สุด แต่ราคาก็จะสูงที่สุด
2.เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Solarcell แต่ละแบบ
-แผงแบบ ผลึกเดี่ยว( Single polycrystalline)ประสิทธิภาพ ดีที่สุด รองลงมาคือ ผลึกรวม(Multi Polycrystalline) และ แบบ อะมอร์ฟัส (Thin film )
3.ในเมื่อแผงแบบ Thin film มีการแปลงประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบ Polycrystalline ดังนั้นแผงแบบ Thin film 100W ไฟฟ้าจะออกได้น้อยกว่าแผงแบบ Poly 100W ไช่หรือไม่
-ไม่ไช่ แผงแบบ Thinfilm 100W ก็จะถูกผลิตมาให้ไฟฟ้าออก 100W เช่นเดียวกับแผงแบบ Poly เพียงแต่จะมีพื้นที่แผงใหญ่กว่าแผงแบบ Poly เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าเท่ากัน

4.การเรียกขนาดของแผงเช่น 100W หมายถึงอะไร
-หมายถึง กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงสุดของแผง Solarcell ซึ่งจะไม่มากกว่านั้นไม่ว่าแสงนั้นจะมีความเข้มมากเท่าไดก็ตาม
5.แผง PV เช่นขนาด 100W รับแสงแดดนั้นจะผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 100W ทั้งวันไช่หรือไม่
'-ไม่ไช่ ตอนเช้าแสงแดดยังไม่เข้มเพียงพอ แผงโซล่าเซล อาจจะมีไฟฟ้าออกแค่ 50W พอช่วงสายอาจจะเพิ่มเป็น 80W และอาจจะเป็น 100W ในช่วง 10:00-14:00
6.การเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซล เช่นต้องการ 1,000W แต่มีแผงขนาด 100W จะสามารถทำได้อย่างไร
-การเพิ่มกำลังของแผงโซลาร์เซลล์ ก็คือการนำแผงมาต่อกันเพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้านั่นเอง ถ้าต้องการ 1,000W ก็จะต้องใช้แผง Solarcell 100W จำนวน 10แผง
7.การเลือกใช้เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้า Solar charge controller มีหลักอย่าไร
-แรงดันเข้าของ Solar charge controller จะต้องสามารถรับแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลได้ เช่นถ้าใช้แผงแบบ Poly ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าใช้งาน 17V เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้า ก็ต้องสามารถใช้งานกับแรงดันนี้ได้
-แรงดันชาร์จแบตเตอรี่ของ Solar charge controller จะต้องเท่ากับแรงดันแบตเตอรี่ที่จะชาร์จ เช่น ต้องการนำไปชาร์จแบต 12V เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้าก็จะต้องใช้ชาร์จแบต 12V ได้
-เครื่องควบคุมประจุไฟฟ้า จะต้องสามารถทนกระแสชาร์จได้มากกว่า กระแสของแผงโซล่าเซล เช่น แผงโซล่าเซลมีกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10A ดังนั้น Solar charge controller จะต้องทนกระแสได้มากกว่า 10A เป็นอย่างต่ำ
8.การเลือกใช้งาน Inverter เลือกอย่างไร
-การเลือกใช้งาน Inverter ดูที่กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานสูงสุด เป็นสำคัญ เช่นมี TV กินไฟฟ้า 150W มีหลอดไฟฟ้ากินไฟฟ้า 40W จำนวน 2 หลอด ถ้าเปิดใช้งานพร้อมกันจะกินไฟฟ้ารวมเท่ากับ (150x1) + (40x2) = 230W กรณีนี้จะต้องซื้ออินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังมากกว่า 230W เช่น อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W แต่ถ้าหากโอกาสที่จะเปิดทั้ง TV และหลอดไฟฟ้าไม่ได้เปิดพร้อมกัน ก็ให้เราดูที่กำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าสูงสุดคือ TV 150W กรณีนี้เราสามารถซื้อ Inverter ขนาดมากกว่า 150W ก็ได้
 
 
 
 
     
บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th