TECHTRON Best energy solution  
 
#จำหน่ายไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ,Solar street light ,LED Lamp ,หลอด LED  
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
Solar street light
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar street light ทำงานโดยแผงโซล่าเซลล์ จะทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวัน ไฟฟ้านี้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หลังจากนั้นในเวลากลางคืนพลังงานไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ ที่เก็บไว้จะจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า ซึ่งระบบการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า เป็นไปอย่างอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้กับระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ นั้น นิยมใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED เนื่องจาก หลอด LED นั้นสามารถใช้งานกับ Battery ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องแปลงไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ ให้ไปเป็นไฟฟ้าบ้าน 220V ทำให้การใช้งานง่ายและมีเสถียรภาพสูง และหลอดไฟฟฟ้าแบบ LED lamp ในปัจจุบันก็ถูกออกแบบมาให้มีความสว่างสูง ใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ หรือ ฟลูออเร้นเซ้น ปกติได้ ทั้งยังประหยัดไฟฟ้ากว่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่า
การทำงานของระบบ
ในตอนกลางวันเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดด จะผลิตกระแสไฟฟ้าและชาร์จลงแบตเตอรี่เก็บพลังงานไว้
ในตอนกลางคืนระบบ จะทำการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไปยังหลอดไฟ LED ทำให้หลอด LED ติดสว่าง
ในกรณีที่สถานที่นัั้น เป็นสถานที่มีไฟฟ้า สามารถนำไฟฟ้าการไฟฟ้ามาต่อร่วมได้ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า ในกรณีที่ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไม่เพียงพอ ( Option )
ขนาดของไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ มาตรฐาน )
ไฟถนนโซล่าเซลล์

ไฟถนนเสาสูง 6เมตร
รายละเอียดอุปกรณ์

แผงโซล่าเซลล์ 140วัตต์ Poly crystalline High ประสิทธิภาพ รับประกัน Output 20 years
เครื่องควบคุมการชาร์จแบบ PWM 12V 10A พร้อมไทมเมอร์ตั้งเวลาการเปิด-ปิด หลอดไฟ ได้ 16รูปแบบ
หลอด LED high power ความสว่างสูง ขนาด 35วัตต์
แบตเตอรี่ Solarcell แบบ Free maintenance 12V 120Ah
ตู้ควบคุมการทำงาน Outdoor พ่นสีอบ ( Epoxy coating )
เสาขนาด 4" สูง 6 เมตร ชุบ Hot dip galvanize
คุณลักษณะเฉพาะ
ระบบการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ควบคุมการ ทำงานด้วยไมโครโปสเซสเซอร์ ทำให้ได้พลังงานจาก แผงโซล่าเซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มที่ ในช่วงกลางวัน
แผงโซล่าเซลล์ ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน และการควบคุมที่ เข้มงวด แผงโซล่าเซลล์ยังคงให้กระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี รับประกัน 20ปี
สามารถตั้งเวลาการเปิด-ปิด หลอดไฟฟ้าได้ถึง 16 รูปแบบ
หลอด LED ความสว่างสูง อายุการใช้งานยาวนาน
-ค่าประสิทธิภาพของหลอด LED>90LM/1W
-LED Initial Flux >3780Lm
-ประสิทธิภาพของหลอด >95%
-ค่าความสว่างเฉลี่ยที่ความสูง 6 เมตร>20Lux
-พื้นที่ส่องสว่างด้านล่าง 6เมตร x 21เมตร
-สี warm white
-สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -35C ถึง 55C
-IP rating IP 65
-อายุการใช้งาน > 50,000ชั่วโมง
-โครงหลอดภายนอก อลูมิเนียม อัลลอย
แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ชนิด free maintenancel เหมาะกับการใช้งาน ที่ต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิสูง backup time 2 วัน เมื่อไม่มีแสงแดด
ระบบตัดต่อไปใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ ไม่เพียงพอ ทำให้มั่นใจได้ว่าหลอดไฟจะสามารถเปิด ใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถทำงานได้จากแหล่งพลังงานทั้งของโซล่าเซลล์ และไฟฟ้าการไฟฟ้า ( OPTION )

 
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟถนนเสาสูง 8 เมตร
รายละเอียดอุปกรณ์
แผงโซล่าเซลล์ 140วัตต์ x 2 แผง Poly crystalline High ประสิทธิภาพ รับประกัน Output 20 years
เครื่องควบคุมการชาร์จแบบ PWM 12V/24V 20A พร้อมไทมเมอร์ตั้งเวลาการเปิด-ปิด หลอดไฟ ได้ 16รูปแบบ
หลอด LED high power ความสว่างสูง ขนาด 65วัตต์
แบตเตอรี่ Solarcell แบบ Free maintenance 12V 100Ah x 2
ตู้ควบคุมการทำงาน Outdoor พ่นสีอบ ( Epoxy coating )
เสาขนาด 5" สูง 3.5 เมตร และขนาด 3" สูง 4.5 เมตร ชุบ Hot dip galvanize

คุณลักษณะเฉพาะ
ระบบการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ควบคุมการ ทำงานด้วยไมโครโปสเซสเซอร์ ทำให้ได้พลังงานจาก แผงโซล่าเซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มที่ ในช่วงกลางวัน
แผงโซล่าเซลล์ ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน และการควบคุมที่ เข้มงวด แผงโซล่าเซลล์ยังคงให้กระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี รับประกัน 20ปี
สามารถตั้งเวลาการเปิด-ปิด หลอดไฟฟ้าได้ถึง 16 รูปแบบ
หลอด LED ความสว่างสูง อายุการใช้งานยาวนาน
-ค่าประสิทธิภาพของหลอด LED>90LM/1W
-LED Initial Flux > 5600Lm - 6100Lm
-ประสิทธิภาพของหลอด >95%
-ค่าความสว่างเฉลี่ยที่ความสูง 8 เมตร>30Lux
-พื้นที่ส่องสว่างด้านล่าง 13เมตร x 35เมตร
-สี warm white
-สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -35C ถึง 55C
-IP rating IP 66
-อายุการใช้งาน > 50,000ชั่วโมง
-โครงหลอดภายนอก อลูมิเนียม อัลลอย
แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ชนิด free maintenancel เหมาะกับการใช้งาน ที่ต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิสูง backup time 2 วัน เมื่อไม่มีแสงแดด
ระบบตัดต่อไปใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ ไม่เพียงพอ ทำให้มั่นใจได้ว่าหลอดไฟจะสามารถเปิด ใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถทำงานได้จากแหล่งพลังงานทั้งของโซล่าเซลล์ และไฟฟ้าการไฟฟ้า ( OPTION )
 
 
 
   
 
 
ตัวอย่างงานติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์( Solar street light)
ไฟถนน Solarcell LED LED lamp LED lamp
* ดูรายละเอียดตัวอย่างติดตั้งเพิ่มเติม << Click >> หรือ << Click >>
   
   
 
TECHTRON
About us
Contact us
History
Why choose us
Product
Solar Module
Inverter
Battery
Solar charge control
Wind turbine
Solar hot water
Solar pump drive
Solar mounting
System
Solar on grid
Solar off grid
Wind turbine
Solar water pump
Solar street light
Hybrid
Reference site
Our reference site
      Copyright 2014 Techtron All Right Reserved
TECHTRON CO.,LTD. 44/22 M.2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya