Techtron
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง
เปลี่ยนระบบสูบน้ำเดิมๆให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์....
Solarcell อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ
แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 Canadian Solar
อันดับ 1 PTC rating รับประกัน 25 ปี
ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลสูงสุด
ใช้ได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
สามารถต่อเข้ากับระบบสูบน้ำเดิมได้
รองรับการสลับการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซล การไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า
สามารถต่อใช้งานกับแผงโซล่าเซล ได้ทันที มีอุปกรณ์ป้องกันครบ
ดูผลการทำงาน หรือควบคุมระยะไกลผ่านมือถือได้
จอ LCD แสดงผลการทำงานและค่าต่างๆ
ใช้แผงโซล่าเซลน้อยเพราะทำงานที่แรงดันต่ำ
มีขนาดตั่งแต่ 1 แรงม้าถึง 100 แรงม้า

กำลังการผลิต ขนาดมอเตอร์ปั๊มน้ำ แผงโซล่าเซล อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ
1,060วัตต์ 1แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 265วัตต์x4 750วัตต์x1
1,575วัตต์ 1.5แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 315วัตต์x5 1,100วัตต์x1
1,890วัตต์ 2แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 315วัตต์x6 1,500วัตต์x1
2,835วัตต์ 3แรงม้า (HP) 1เฟส หรือ 3เฟส 315วัตต์x9 2,200วัตต์x1
       
ระบบอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อออกแบบและเสนอราคา
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบโซล่าเซลล์ ที่นำมาใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มสูบน้ำในระบบประปา ชลประทาน อื่นๆ ทำให้สามารถใช้โซล่าเซลล์กับระบบสูบน้ำหมู่บ้าน ชุมชน อาคาร ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า สามารถประยุกต์ใช้ได้กับปั๊มน้ำในทุกระบบทั้ง 1 เฟส หรือ 3 เฟส โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้

การทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ / Solar pump system
ในตอนกลางวันเมื่อมีแสงแดด โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าและป้อนให้กับปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตรง สูบน้ำใช้งานในตอนกลางวัน และเก็บสู่ถังเก็บน้ำที่เตรียมไว้
ในตอนกลางคืน ถ้าหากสถานที่ติดตั้งมีไฟฟ้าการไฟฟ้า จะสลับการทำงานของปั๊มไปเป็นใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า (ใช้อุปกรณ์เสริม )
หรือในตอนกลางคืน ใช้ไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ ในตอนกลางวันจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ให้กับปั๊มน้ำในตอนกลางคืน (ใช้อุปกรณ์เสริม )
 
  หมายเหตุ
 ราคาข้างต้นสำหรับการติดตั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  เงื่อนไขการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ ใช้การคำนวณแสงแดดที่ 4.5 ชั่วโมง/วัน
 การคำนวณการผลิตไฟฟ้าเป็นการประมาณการการผลิตไฟฟ้า จากการคำนวณ และข้อมูลต่างๆ ไม่ไช่การรับประกันการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป ในแต่ละพื้นที่ และสภาพต่างๆเช่น ทิศทาง ฝุ่นละออง การถูกบดบังแสงแดด บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
  การรับประกันสินค้า
แผงโซล่าเซลล์ / Solar module :
-รับประกันแผงโซล่าเซลล์ 10 ปีสำหรับตัวสินค้า โดยเป็นความเสียหายที่เกิด จากตัวสินค้าเอง
-รับประกันการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 80% ของกำลังไฟฟ้าต่ำสุดของแผงโซล่าเซลล์ ระยะเวลา 25 ปี
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า / Inverter
-รับประกันเครื่องแปลงไฟฟ้าระยะเวลา 2 ปี
การรับประกันระบบโดยรวม
-รับประกันระบบโดยรวมเป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมการตรวจเช็คระบบ
 
About US

Why choose us
ผลงานโครงการ
ติดต่อเรา
Product

Solar Module
Solar charge control
Grid inverter
Off grid inverter
Solar pump inverter
Battery
Wind turbine
Solar Pump
Solar hot water
Solar mounting
System

Solar grid connect system
Solar off grid system
Solar pump system
Solar street light system
Wind turbine system
 

Solar cell ,Wind turbine ,สินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,แบตเตอรี่