Techtron
 
แผงโซล่าเซลล์ / Solar Module
แผงโซล่าเซล
แผงโซล่าเซลล์แบบ Polycrystalline silicon
Solar module polycrystalline silicon (Canadian Solar)

แผงโซล่าเซลจาก Canadian Solar จากประเทศแคนนาดา หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ด้วยแผงโซล่าเซล ที่ให้ประสิทธิภาพสูง และมาตรฐานการทดสอบที่เข้มงวดของ Canadian Solar ทำให้ได้แผงโซล่าเซลล์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซล
Solarcell
แผงโซล่าเซลล์แบบ Polycrystalline silicon
Solar module polycrystalline silicon (Seraphim Solar)

แผงโซล่าเซลจาก Seraphim Solar แผงโซล่าเซล Tier 1 ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาเพื่อการแข่งขัน ถูกใช้ทั้งในยุโรป และ อเมริกา ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างครบถ้วน ผ่านมาตรฐานต่างๆชั้นนำของโลก

โซล่าเซล
แผงโซล่าเซลล์แบบ Polycrystalline silicon และแบบ Thin Film(SHARP)
ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกงานด้าน Solarcell มายาวนานกว่า 50ปี ด้วยการผลิตแผงโซล่าเซลมายาวนานกว่า 50ปี ทำให้แผงโซล่าเซลล์ของ SHARP มีใช้งานอยู่ทั่วโลก คุณภาพและมาตรฐานยังคงเป้นสิ่งที่ไว้ใจได้เสมอ นี่คือความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก

แผงโซล่าเซล (Solarcell) แผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงโซล่าเซลล์ (Solarcell) พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบ พลังงานแสง อาทิตย์ ทำหน้าที่ในการ รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นให้ กลายเป็นไฟฟ้า โดยไฟฟ้า จากแผงโซล่าร์เซลล์ นั้น จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และปริมาณไฟฟ้าที่ได้นั้น จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ ความความเข้มของแสงแดดและขนาดกำลังของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์( วัตต์) แผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาดกำลัง( วัตต์ ) มาก ก็จะให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์ ที่มีขนาด กำลังไฟฟ้าต่ำ ที่ปริมาณความเข้มแสงที่เท่ากัน

โดยไฟฟ้าที่ได้จากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะได้ไฟฟ้าออกมาเป็นไฟฟ้า DCซึ่งก็สามารถนำ ไปใช้ได้ โดยตรง ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ไฟฟ้า DC แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็น ไฟฟ้า กระแสสลับ จึงต้องผ่านเครื่อง แปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter ) เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับต่อไป

ชนิดของแผง Solarcell
- Solar cell แบบ อะมอร์ฟัส (Amorphous) หรือเรียกว่าแบบ ฟิมล์บาง ( Thin film)
- Solar cell แบบ ผลึกซิลิกอนผลึกรวม (Muli Polycrystalline )
- Solar cell แบบ ผลึกเดี่ยวซิลิกอน ( Single Polycrystalline )
 
 
About US

Why choose us
ผลงานโครงการ
ติดต่อเรา
Product

Solar Module
Solar charge control
Grid inverter
Off grid inverter
Solar pump inverter
Battery
Wind turbine
Solar Pump
Solar hot water
Solar mounting
System

Solar grid connect system
Solar off grid system
Solar pump system
Solar street light system
Wind turbine system