สินค้า พลังงานทดแทน
โซล่าเซลล์ Solar cell
เครื่องควบคุมการชาร์จ
อินเวอร์เตอร์ Inverter
แบตเตอรี่
ระบบ โซล่าเซล
แบบติดตั้งอิสระ
แบบเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย
Link Website พลังงาน
สถาบัน พลังงานแสงอาทิตย์
กรม พลังงานทดแทน
กระทรวง พลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การไฟฟ้านครหลวง
 

สินค้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์,แผงเซลล์แสงอาทิตย์,แผง Solarcell , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่,Charge controller ,อินเวอร์เตอร์ ,inverter ,แบตเตอรี่ ,battery ,Solar home

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 120W( Solar home 120W)เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดเล็ก สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้า ระบบประกอบด้วยแผง Solarcell ขนาด 120W จำนวน 1แผง แบตเตอรี่ แบบ Deep cycle battery 1 ลูก และ เครื่องแปลงไฟฟ้า inverter 1 เครื่อง การใช้งานใช้กับ หลอดไฟฟ้าประมาณ 2 หลอด และ TV สามารถใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 150W เป็นเวลา 4 -5 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ทำให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ จำเป็นได้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย
์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงและไฟฟ้านี้จะถูก เก็บไว้ในแบตเตอรี่ โดยมี เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ charge controller เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุม การประจุ ไฟฟ้า จาก แผงโซล่าเซลล์ ลงสู่แบตเตอรี่ และเก็บพลังงานไฟฟ้านั้นไว้ใน battery ในการใช้งานนั้น จะมีเครื่องแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC ทำให้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านได้
 
ระบบ
รูปแบบการใช้งาน
65W ระบบ โซลาร์โฮม 65W ใช้งานกับ หลอดไฟฟ้า + TV หรือ วิทยุ วันละ 3-4 ชั่วโมง/วัน ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับสถานที่ไม่มี ไฟฟ้า สวน ไร่ ที่ต้องการไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
80W ระบบ โซลาร์โฮม 80W ใช้งานกับ หลอดไฟฟ้า + TV หรือ วิทยุ วันละ 4-5 ชั่วโมง/วัน ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับสถานที่ไม่มี ไฟฟ้า สวน ไร่ ที่ต้องการไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
130W ระบบ โซลาร์โฮม 130W ใช้งานกับ หลอดไฟฟ้า + TV หรือ วิทยุ วันละ 5-6 ชั่วโมง/วัน ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับสถานที่ไม่มี ไฟฟ้า สวน ไร่ ที่ต้องการไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มากกว่านี้ เรามีระบบที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานกับรูปแบบการใช้งานหลากหลาย ที่นี่ << คลิ๊ก >>
ระบบสามารถออกแบบตามความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อสอบถาม เพื่อออกแบบระบบ และเสนอราคา
 
ตัวอย่างงานติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์( Solar stand alone)
โซล่าโฮม ไฟฟ้า Solar cell เซลล์แสงอาทิตย์
* ดูรายละเอียดตัวอย่างติดตั้งเพิ่มเติม << Click >> หรือ << Click >>
 
 
บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th
 

Solar cell ,สินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,แบตเตอรี่