TECHTRON Best energy solution  
 
Solar pump  

ปั๊มสูบน้ำโซล่าเซลล์ / Solar pump
SQFLEX SOLAR PUMP
 
คุณลักษณะเฉพาะ
โซล่าปั๊ม เป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบแช่น้ำ Submergsible solar pump ไม่สูญเสียแรงดันทางด้านดูดน้ำ ทำให้ได้น้ำมากกว่า และส่งน้ำได้สูงกว่าปั๊มน้ำ แบบผิวดิน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันชาญฉลาดภายในตัวเครื่อง ออกแบบมาให้สามารถต่อไฟฟ้า ได้โดยตรงจากทั้งแหล่งพลังงานทดแทนคือ โซล่าเซลล์ กังหันลม แบตเตอรี่ เครื่องปั่นไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าปกติ
สามารถต่อโฟฟ้าทั้งไฟฟ้า DC แรงดัน 30-300VDC หรือ แรงดันไฟฟ้า AC 90-240Vac หรือไฟฟ้าการไฟฟ้าทั่วไปได้ ทำให้สะดวกในการใช้งานสามารถเลือกแหล่งพลังงานได้ทั้ง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ กังหันลม แบตเตอรี่ หรือไฟฟ้าการไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม
มีระบบ Maximum power point tracking ทำให้สามารถถ่ายทอดกำลังงานจาก แผงโซล่าเซลล์ ไปยัง pump ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สามารถทำงานได้แม้ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย หรือในขณะที่มีเงามาบดบัง หมดปัญหาเรื่องการทำงานไม่ได้เมื่อพลังงานจากโซล่าเซลล์น้อย
Dry running protection มีระบบหยุดการทำงานเมื่อน้ำแห้ง เพื่อป้องกันตัวเครื่องเสียหายจากสภาวะน้ำแห้ง
สามารถสูบน้ำได้สูงสุดถึง 120 เมตร และอัตราของน้ำสูงถึง 70 ลบม./วัน เหมาะกับระบบประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา หรือการสูบน้ำจากบ่อบาดาล บ่อผิวน้ำ
วัสดุทำจากสแตนเลส หมดปัญหาในเรื่องอายุการใช้งาน ออกแบบมาสำหรับระบบปั๊มน้ำที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา เช่นบ่อบาดาล ในระบบประปาหมู่บ้าน
ด้วยชื่อเสียงที่ยาวนานและ ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำที่จำหน่าย ทั่วโลก นี่คือปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ถึงประสิทธิภาพ การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และความคงทนเคียงคู่อายุของแผงโซล่าเซลล์

อุปกรณ์เสริม
Solar pump CU200 ชุดแสดงผลสำหรับการทำงานของโซล่าปั๊ม
เป็นชุดแสดงผลสำหรับ Solar pump SQFLEX
แสดงสภาวะการทำงาน ต่างๆของปั๊มน้ำ
แสดงผลการทำงานสภาวะปกติ
แสดงผลสภาวะน้ำแห้ง Dry running
แสดงผลระดับแรงดันโซล่าเซลล์ต่ำเกินไป
แสดงผล High voltage
แสดงผล High temp
มีปุ่มสำหรับ On/Off หรือ reset การทำงานของปั๊ม
   
 
 
ตัวอย่างงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ์ ( Solar pump )
Solar pump ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ปั๊มน้ำ Solar pump  
 
* ดูรายละเอียดตัวอย่างติดตั้งเพิ่มเติม << Click >> หรือ << Click >>  
     
 
TECHTRON
About us
Contact us
History
Why choose us
Product
Solar Module
Inverter
Battery
Solar charge control
Wind turbine
Solar hot water
Solar pump drive
Solar mounting
System
Solar on grid
Solar off grid
Wind turbine
Solar water pump
Solar street light
Hybrid
Reference site
Our reference site
      Copyright 2014 Techtron All Right Reserved
TECHTRON CO.,LTD. 44/22 M.2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya

Solar cell ,Wind turbine ,สินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,แบตเตอรี่