ระบบแสดงผลพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบแสดงผลการทำงานของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิคย์ ที่ผลิตได้ทั้งระบบ ในแบบ Real time แสดงค่าของ Voltage , Current ,Power , Kwh ที่ผลิตได้ และเก็บบันทึกข้อมูลไว้สำหรับการวิเคาระห์ หรือ ดูข้อมูลย้อนหลัง แบบ Weekly report ,Monthly report หรือ Yearly report . รูปแบบกราฟฟิค สามารถออกแบบให้เหมาะกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กร ในการใช้พลังงานทดแทน
ระบบแสดงผลทางจอ Computer หรือแสดงผลทางจอ LCD ก็ได้ ง่ายต่อการวิเคราะห
์ หรือดูการทำงาน ของระบบ

แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ

 พลังงานแสงอาทิตย์
บอร์ดแสดงผล
แสดงผลจอคอมพิวเตอร์
แสดงผลแบบ LED 7 segment
 
   
     
บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th