ดาวน์โหลด รายละเอียดสเปคสินค้า catalog ของสินค้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar chargecontrol Inverter Battery แผง Solarcell และระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่างๆ ในรูปแบบ pdf file

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solar cell
แผงโซล่าเซลล์แบบ Polycrystalline ND-T065P1
แผงโซล่าเซลล์แบบ Polycrystalline NE-080T1J
แผงโซล่าเซลล์แบบ Polycrystalline ND-130T1J
แผงโซล่าเซลล์แบบ Thinfilm NA-F121G5
 
เครื่องประจุกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ Solar charge controller
Solar charge controller for Polycrystalline PV
Solar charge controller for Thinfilm PV
 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter แบบ Stand alone
อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันจากแบตเตอรี่แบบ Pure sine wave
อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันจากแบตเตอรี่แบบ Modified sine wave
 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า
อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า Grid connect inverter
 
แบตเตอรี่แบบ Deep cycle battery
แบตเตอรี่ Deep cycle battery 12V 65Ah
แบตเตอรี่ Deep cycle battery 12V 125Ah
 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่างๆ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้แบตเตอรี่ ( Solar stand alone system )
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า( Solar grid connect system)
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์( Solar pump system)
ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์( Solar street light system )
ไฟส่องป้ายพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar spotlight )
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 120W ( โซล่าโฮม )
ระบบแสดงผล
ระบบแสดงผลการทำงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม Solar Power Monitoring
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar hot water )
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เทคตรอนจำกัด
44/36 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
44/36 Moo2 T.Klongsabua A.Ayutthaya Ayutthaya 13000
Tel 035-231578 ,081-4993426 ,084-6427535 Fax 035-328218
Email: chokchai@techtron.co.th, paricha@techtron.co.th